Étoile gör skillnad

04.10.2020

Att se hur Étoile möter andra människor på ett sätt ingen människa förmår, det är livsglädje! Hon skapar lugn och ger ovillkorlig kärlek till alla.