Om oss

Jag heter Kristina Bram och är bosatt i Kalmar. Jag har en Specialpedagogexamen, är utbildad lågstadielärare med  lärarlegitimation för F-7. Jag har Skolverkets handledarutbildning och har arbetat som handledare för Specialpedagogiska lyftet. Jag har också behörighet för gymnasial och eftergymnasial nivå då jag läst pedagogik på universitetetsnivå på 60-90 hp. 

Jag är certifierad inom ITPA-3, Illinois Test of Psycholinguistic Abilities Säffe Utvecklingsmodell.  Jag har vidarutbildning inom Tal och Språk; Barns språkutveckling och språkavvikelser. Jag är också certifierad i Lexia samt SET, Social och Emotionell Träning som en del av skolans förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, mobbing och droger. 

Jag har  utbildat en av mina hundar till Besökshund, mig själv till Besökshundsförare och därpå yrkesutbildat oss båda till Terapi- och Skolhund respektive Terapi- och Skolhundsförare genom Svenska Terapihundskolan. Jag har nu påbörjat mina utbildningar även med familjens två yngre hundar till Sociala Tjänstehundar. 

Inom skolans värld har jag arbetat  med handledning till personal kring tillgänglig lärmiljö och NPF och IF. Jag har utbildat resurspedaoger med uppdrag inom NPF och IF och varit handledare för Skolverkets Specialpedagogiska lyft på skolor inom Kalmar kommun. Jag har haft ett stort uppdrag kopplat till läs- och skrivutredningar, dyslexiutredningar, språkliga kartläggingar, matematikutredningar och arbetsminneskartläggingar. Jag har varit kopplat till Elevhälsan på samtliga stadier F-9.

Hundassiserad metodik och pedagogik

Utbildningarna till Besökshund och Besökshundsförare och därefter yrkesutbildning till Terapi- och Skolhund respektive Terapi- och Skolhundsförare har genomgåtts vid Svenska Terapihundskolan. Under utbildningen där utbildningspraktiken var förlagd inom såväl skola som LSS skrevs rapporten: 

Hundassisterade interventioner i matematikundervisningen - En studie kring hur hundens interaktion med elever med svårigheter inom NPF stödjer elevernas kunskapsutveckling mot kunskapskraven i ämnet matematik kopplat till området taluppfattning.

Under Besökshundsutbildningen var praktiken förlagd inom äldreboenden.